Gestalt - psicoteràpia

L'objectiu de la Gestalt és que la persona tingui la capacitat de vivenciar , a través de despertar la conciència ( adona't ), del sentit de l'actualitat (aquí i ara) i de la responsabilitat (fes-te responsable de les teves vivències) , per convertir-se en expressió creativa de l'actitud i per trobar l'autorecolzament .

Preceptes bàsics de la Gestalt :

  •  Valoració de l'actualitat temporal ( el present en front al passat o al futur ), espaial ( el que està present en front del que està absent ) y substancial ( l'acte en front del símbol )
  •  Valoració de l'atenció i acceptació de l'experiència
  •  Valoració de la responsabilitat

El més genuí d'aquest enfoc terapèutic són aspectes relacionals :

  • L'actitud e implicació del terapeuta ( el terapeuta com a instrument i acompanyant , ningú és més que ningú , transferència , transparència , responsabilitat , adonar-se , escolta gestàltica que és l'escolta interna y externa a la vegada ),
  • El grup ( lloc on descobrir-se al projectar , al identificar-se ),
  • L'enquadrament ( la temporalitat la decideixen els dos , honoraris segons honradesa , evaluació d'ambdós , supervisió del terapeuta ),
  • El treball corporal ( segons l'objectiu psicoterapèutic de ser un cos ), i
  • El substrat espiritual ( transcendència: anar descobrint qui sóc realment; integrar polaritats ; fe en la sabiesa de l'organisme ; comprensió compassiva del Yo-Tu ; confiança en l'espontaneïtat i expresivitat de l'impuls amb conciència ; valoració de la creativitat ).

Resum del llibre de Francisco Peñarrubia : Terapia Gestalt . La vía del vacío fértil .