Individual i/o de Parella

 persona sana personasana.es massatge terapia gestalt shiatsu pranic psicologica psicoterapia energetica barcelona girona elba barcons
La teràpia individual i de parella és un espai on es troba acompanyament , aprenentatge i assimilació .
Exemples de motius de consulta són:
  • persona en crisi personal o de parella , amb ansietat o por, baixa autoestima, depressió, soledat, infelicitat , ... 
  • persona que vol millorar la qualitat de vida 
  • persona amb el desig de mirar cap al seu interior
  • persona que vol fer camí d'autoconeixament
  • persona que vol trobar respostes , les pròpies respostes 
Gestalt  dirigit a adults .
Les pors , les resistències , els símptomes , les dificultats de la persona , passen de ser frens , a senyals , a aliats per restablir i crear el nou propi espai de vida .